معماری
تحلیل رفتار هیدرودینامیکی بادگیرها در میانگین دمای داخلی سکونتگاه های اقلیم نیمه گرم و خشک کاشان با هدف کارآیی بیشتر

محمد علی کرباسفروشها؛ فرشته حبیب؛ حسین ذبیحی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65818.12175

چکیده
  یکی از راهها جهت دستیابی به ساختمان با کارایی بالاتر در مصرف انرژی و نیل به یک سامانه کارآمد، بهره گیری ازتجربیات معماری بومی میباشد.در این بین بادگیر یکی از المانهایی است که درگذشته به منظور ایجاد آسایش در اقلیم های گرم و خشک کاشان استفاده می شدند. این مطالعه رفتار هیدرودینامیکی باد دراین المان را تحت تاثیر سطوح نم دار،دارای حوضچه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

حسین ذبیحی؛ فرح حبیب؛ کمال رهبری منش

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 103-118

چکیده
  مجتمع های مسکونی به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد، در عرصة معماری قرن بیستم به حساب آمده و می توانند تأثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشند، در این رابطه بررسی میزان رضایت از یک مجتمع و تأثیر آن بر روابط افراد و با اهداف : 1) شناخت عوامل مؤثر بر رضایت، 2) بررسی میزان رضایت از یک محیط،3) کشف رابطة بین میزان ...  بیشتر