معماری
بررسی تطبیقی باغ‌های ایرانی چهل‌ستون و هشت‌ بهشت اصفهان با پارامترهای پایداری منظر در پاسخگویی به اهداف اقلیمی منطقه گرم و خشک

هانیه فدایی تمیجانی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سید امیر منصوری؛ محسن فیضی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14223

چکیده
  فضاهای سبز شهری مانند باغ و پارک، در انطباق با شرایط اقلیمی می‌توانند به‌عنوان منظر پایدار، موجب کاهش آلودگی زیست‌محیطی شوند. ازجمله این فضاها می‌توان به باغ‌های تاریخی ایران‌زمین اشاره نمود. هدف این پژوهش دستیابی به ضوابط و معیارهای طراحی باغ‌های ایرانی مناطق گرم و خشک بوده که بتوانند در هماهنگی با ضوابط امروز در طراحی منظر ...  بیشتر

فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران

مقدی خدابخشیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  فضاهای زیرزمینی قدیمیترین نوع سرپناه بشر محسوب می گردند که دارای پیشینه ای فراتر از اولین بناهای معمول ساخته شده بر زمین می باشند. استفاده نوین از این روش، به دنبال بحران انرژی در دنیا مطرح گردید و هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد. با وجود پیشرفت کند سامانه های زیرزمینی، نامتعارف بودن آن در نظر عمومی و ناآگاهی بسیاری از جوامع نسبت ...  بیشتر

اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهسا ممقانی قاضی جهانی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 79-84

چکیده
  زندگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا مصنوعِ مناسب شکوفا می شود.  ساکنین دوران باستان این شرایط را کشف، و بنیان و روش طراحی عناصر بنا و شهرها می شد. هنگامی که این عناصر شناخته می شدند سپس اصول از آنها استخراج و طراحها بر آن اساس انجام می شد. مقاله حاضر نکات مهمی را ارایه می نماید که نتیجه تحقیقات بروی اصول و عناصر معماری هوشمند ...  بیشتر

بررسی الگو های اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

مریم سینگری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 73-81

چکیده
  رویکرد بوم شناسانه طراحی فضاهای زیستی، نگرش نوینی را در متون شهرسازی قرن حاضر رقم زده و تعاملی میان مجتمع های زیستی محیط زیست برقرارنموده است. روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی نظریه های مرتبط با موضوع الگوهای اولیه طراحی محله پایدار است. مقایسه تحلیلی میان الگوهای نیمه اول و دوم قرن بیستم نشان می دهد روند طی شده جهت دستیابی به ...  بیشتر

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

خشایار کاشانی جو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 3-14

چکیده
        حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دوره­های زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش ...  بیشتر