بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان ‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست‌مدرن)

محمدرضا رنج آزمای آذری؛ مجتبی انصاری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15272

چکیده
  تزئین، در درک مخاطب از مقیاس (ابعاد) بنا، عملکرد آن و راستای انتقال نیروها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که مقدار تزئین به‌کاررفته، محل قرارگیری و ارتباط با اجزاء بنا، آن را به عنصری تأثیرگذار در تاریخ معماری تبدیل کرده است. این موضوع که آیا تزئین می‎تواند در درک مخاطب نسبت به فهم عوامل فوق تأثیرگذار باشد، جای پرسش است. روش پژوهش ...  بیشتر

معماری
کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  نور انواع و درجاتی دارد که سبب پیدایش مفاهیم مستتر در فضا می‌شود. در متون دینی، نور در مفهومی متعالی یادشده است. ماهیت چندجانبه این عنصر، ضرورت توجه به ابعاد مادی و معنایی را آشکار می‌سازد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی ایجاد کیفیت معنایی فضا با بهره‌گیری از نور است. در این تحقیق که از نوع کیفی و به‌روش استدلال منطقی انجام‌گرفته؛ چهارچوبی ...  بیشتر

وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری

مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-38

چکیده
  نظریات طراحی‌شهری همراه خود ارزش‌های مخصوصی مطرح کرده‌اند و همگی بر منابع اندیشه‌ای مستند بوده و از زمینه‌های فرهنگی تاثیر گرفته‌اند. براین‌اساس، پژوهش حاضر با تفاوت رویکرد، به ویژه در مبانی فکری سعی دارد تا با بهره‌گیری از تعالیم قرآن کریم به طراحی‌شهری بپرازد؛از این روی با محوریت رهنمود‌های قرآن کریم به کنکاش در خلقت-به ...  بیشتر

توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران

احمد رضا کشتکار قلاتی؛ مجتبی انصاری؛ سجاد نازی دیزجی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 15-28

چکیده
    با افزایش مشکلات دنیای مدرن، سامانه­های پایدار در اولویت سیاست­های کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم­اکنون در پی اجرای این سیاست­ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند.   موضوع بام سبز در کشور ما موضوع جدیدی نیست اما سامانه بام ...  بیشتر