تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-66

چکیده
  تدوین الگوی شهرسازی اسلامی، ایجاب می‌کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر»، مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف، و مهم‌ترین ارکان تحقق و بقای آنها، ذکر می‌شود. براین‌اساس، قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت الله ...  بیشتر

وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری

مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-38

چکیده
  نظریات طراحی‌شهری همراه خود ارزش‌های مخصوصی مطرح کرده‌اند و همگی بر منابع اندیشه‌ای مستند بوده و از زمینه‌های فرهنگی تاثیر گرفته‌اند. براین‌اساس، پژوهش حاضر با تفاوت رویکرد، به ویژه در مبانی فکری سعی دارد تا با بهره‌گیری از تعالیم قرآن کریم به طراحی‌شهری بپرازد؛از این روی با محوریت رهنمود‌های قرآن کریم به کنکاش در خلقت-به ...  بیشتر