بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان

انسیه قربانی نیا

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 39-50

چکیده
  " خانه­های شیکیلی" یا همان بناهای مسکونی بومی لاهیجان، واقع در شمال ایران، را می­توان همچون موجودات زنده­ای تصور کرد که بیانگر قرن ها، استفاده بهینه از مصالح، روش­های ساخت و ملاحظات اقلیمی می­باشند.در این مطالعه، مستندات معماری و ویژگی­های اقلیم­شناسیحدود 26 گونه از خانه­های چوبی به­جا مانده از قرن چهاردهم هجری شمسی ...  بیشتر