بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد

صفر قائد رحمتی؛ هژیر شمسی

دوره 7، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 63-70

چکیده
  ارتقاء امنیت محیطی مجتمع‌های تجاری، به دلیل ایجاد آسایش، آرامش و اطمینان از حضور در یک محل امن، موجب جذابیت محل و استقبال مردم در استفاده از محیط تجاری می گردد. با طراحی محیطی مناسب می­توان حداکثر بهره را با افزایش امنیت این­گونه مجتمع­ها برده و زمینۀ فعالیت بهینۀ افراد در این محیط­ها را فراهم نمود. پژوهش حاضر درصدد بررسی این ...  بیشتر