تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره گیری از مدل *LUCIS (نمونه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران)

مجتبی رفیعیان؛ نگین افشار؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 5-16

چکیده
  برنامه‌ریزی هوشمند کاربری زمین در عصر جدید به دنبال هدایت آگاهانه و جلوگیری از رشد بی رویه است. روند تغییرات گذشته نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی زمین فاقد ارزش‌های کاربردی لازم بوده و لذا باید اندیشه‌های مؤثرتری برای تدوین سیاست‌های مدیریت زمین به کار گرفت. یکی از راهکارها جهت تحلیل هوشمند کاربری زمین در دهه اخیر، استفاده از مدل ...  بیشتر

سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج)

مجتبی رفیعیان؛ مونس نظری؛ هاشم داداش پور

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 31-40

چکیده
  رضایتمندی سکونتی از سطح رضایت از زیرساخ تها، فرصت های شغلی و شبک ههای حمایتی اجتماعی متأثر م یشود کهمطلوبیت مکانی نیز خوانده م یشود. رضایتمندی سکونتی نشان م یدهد تا چه حد نیازهای زمینه ای حوزه سکونت تامین شدهاست. سکونت در این مقوله، مؤلف های چند کارکردی است که نیازهای گوناگونی را مرتفع می سازد. بررسی تحولات رخ داده درمنطقه مهرشهرکرج ...  بیشتر

سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز )

ملیحه هاشمی تیله نویی؛ مرتضی میرغلامی؛ مجتبی رفیعیان

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 49-62

چکیده
  این تحقیق به بررسی و ارزیابی سطح رضایتمندی زنان استفاده کننده از پارک­های بانوان شهر تبریز می­پردازد و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این گونه پارک­ها یک راه­حل مناسب برای آزادی و راحتی زنان می­باشند یا نوعی محبوس نمودن زنان در میان دیوارهای بلند و جدایی­گزینی جنسیتی محسوب می­شود. چهار پارک بانوان در شهر تبریز به عنوان ...  بیشتر