معماری
مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران(مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران)

صدف سرمدی؛ آزاده شاهچراغی؛ لیلا کریمی فرد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15022

چکیده
  شناخت و تجربه انسان از حضور در منظر از طریق دریافت­های حسی متعدد مانند، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لمسی و حواس وابسته به ذهن صورت می­گیرد. تنوع تجربیات حسی کیفیتی را ایجاد می­نماید که «غنای حسی» نامیده می­شود. این پژوهش سعی در متناسب ساختن رابطه محیط کالبدی پارک­های معاصر با نیاز و رفتار کاربران و افزایش غنای حسی ...  بیشتر

بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی

آزاده شاهچراغی

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 19-34

چکیده
  در شش دهه مطالعه علمی باغ ایرانی, طرح چهارباغ ایرانی به عنوان مهم‌ترین الگوی شکل‌دهنده به معماری آن و با هندسه اصلی، دو محور عمود برهم که عرصه باغ را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کند معرفی شده است. بررسی فراگیر اسناد و مدارک از جمله دودمان شناسی واژه‌گان، نقشه کاوش‌های باستان شناسی باغ پاسارگاد، متون توصیف احداث باغ به ویژه کتاب ...  بیشتر

تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روان شناسی بوم شناختی

آزاده شاهچراغی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 71-84

چکیده
    مروری بر مطالعات محققان در خصوص  بازخوانی و بازاندیشی باغ ایرانی نشان می­دهد که تاکنون این بررسی­ها عمدتاً با دورویکرد اصلی (اول: با پیش فرض استقلال شناسنده و موضوع مورد شناسایی (باغ)، دوم: با پیش فرض این همانی شناسنده و موضوع مورد شناسایی (باغ)) صورت گرفته است.   در این تحقیق برای تحلیل فرآیند ادراک  محیط باغ ایرانی با ...  بیشتر