معماری
بازنمایی فضای معماری در آثار نقاشی با رهیافت نشانه‌شناسی لایه‌ایی (نمونه موردی: منتخبی از آثار ایران درودی)

انسیه ولی؛ سیامک پناهی؛ منوچهر فروتن؛ حسین اردلانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.69467.12266

چکیده
  مطالعات بین رشته‌ایی در حیطه هنر، فهم عمیقی از معنای اثر را فراهم می‌سازد. اگر نقاشی را نوعی بازنمایی پنداشت که توان ارائه معانی متعدد را دارد، این مسأله مطرح می‌شود که در خلق تصویر چه رهیافت‌های فضایی به ماهیت تولید معنا منجر شده و چگونه مورد خوانش قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف پیوند دو رسانه هنری نقاشی و معماری، به کشف لایه‌های ...  بیشتر

معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  این پژوهش به جایگاه« ایده» و «کانسپت» در معماری و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال بر پایه متن به فضای معماری، می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت تحلیل محتوا با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای وتحلیل سه گانه پانوفسی در تمامی لایه های  هم نشین است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که ایده، تفکر اولیه و غالب ...  بیشتر

فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ارسلان کریمی خیاوی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 59-70

چکیده
    این پژوهش به معرفی "فرش شهری1" به عنوان مقدمه­ای بر شهرسازی فولدینگ2 می­پردازد. فولدینگ که در فلسفه وامدار نظرات دلوز3 در ریزوم4 و آنتی ادیپ5 و بر اساس ریاضیات لایپنیتز6 است، در معماری توسط     پیتر آیزنمن7 به منصه ظهور رسید. امروزه حدید8 فولدینگ را در مقیاس کلان  به عنوان" فرش شهری" ارائه داده است که پیشتر در طراحی منظر ...  بیشتر

بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ مهرداد نوابخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 13-24

چکیده
    این مقاله حاصل پژوهشی در "چگونگی نقش سینما در انتقاد از شهرسازی مدرن"  است. در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی با تکیه بر روش نشانه شناسی لایه ای ( تحلیل فیلم با دیدگاه محور همنشینی1 لایه‌های متن2، بافت3، بینامتن4، رمزگان5 و رسانه ها6) و تحلیل سه گانه اروین پانوفسکی7  ( ادراک اولیه ،ادبیات موضوع و هرمنوتیک8) در تمامی لایه‌های ...  بیشتر