معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  این پژوهش به جایگاه« ایده» و «کانسپت» در معماری و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال بر پایه متن به فضای معماری، می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت تحلیل محتوا با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای وتحلیل سه گانه پانوفسی در تمامی لایه های  هم نشین است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که ایده، تفکر اولیه و غالب ...  بیشتر