معماری
تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت محیط مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه وحدت بتن شهر صدرا)

سودابه محمدزاده؛ علیرضا عینی فر؛ حمید ماجدی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.17042

چکیده
  کیفیت محیط­های مسکونی ماهیتی چند بعدی دارد. هدف این مقاله شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت محیط و ایجاد الگویی جهت سنجش کیفیت در مجتمع­های مسکونی برای شکل­گیری مطلوب محیط­های مسکونی است. برای رسیدن به این هدف، پرسش اساسی این است که چه عواملی بر ارتقاء کیفیت محیط  مسکونی تأثیرگذار است؛ و چگونه این عوامل سنجش کیفیت فضا ...  بیشتر

شناسایی اصول و تدوین مدل بازآفرینی محله با رویکرد پایداری اجتماعی با بهره‌گیری از روش دلفی

ماندانا ملک؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16286

چکیده
   پایداری اجتماعی یکی از ابعاد سه­ گانه توسعه پایدار و بازآفرینی یکی از متأخرترین رویکردهای مواجهه با مسائل و مشکلات محلات شهری، است. هدف این مقاله، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های بازآفرینی محلات شهری و اصول کلان و سیاست­ های پشتیبان آن با رویکرد ارتقاء پایداری اجتماعی است. روش تحقیق، بر مبنای مطالعات اسنادی بوده، ضمن بهره­گیری از ...  بیشتر

ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان)

سمیه ابوعلی؛ مصطفی بهزادفر؛ حمید ماجدی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 41-56

چکیده
  در واکنش به جدایی گزینی اجتماعی، ترویج آمیختگی اجتماعی روندی نوپا در طراحی و توسعه شهر است. ترجمان اجتماعی این سیاست خلق محلاتی است که افراد متنوعی با سن، پس‌زمینه‌های قومی-نژادی، درآمدی و... را در خود جای دهند. به سبب کمتر موردعلاقه قرار گرفتن این موضوع آگاهی از این سازوکار در بوم شهری ایران ناچیز است. هدف از پژوهش سنجش بعد ریخت‌شناسی ...  بیشتر