شهرسازی
تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 5-16

چکیده
  محتوای آموزشی هر حرفه از نقش و جایگاه آن حرفه در جامعه ناشی می‌شود و آموزش شهرسازی نیز از این قاعده مستثنا نیست. درواقع آموزش شهرسازی باید در عمل پاسخگوی نیازهای متخصصان شهرسازی باشد. در همین راستا، این مقاله ابتدا به بررسی نقش متخصص شهرسازی در ایران پرداخته و سپس با تعیین مهم‌ترین دانش و مهارت‌های متخصص شهرسازی، به ارزیابی میزان ...  بیشتر

تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 5-12

چکیده
  با توجه به ماهیت بین رشته ای شهرسازی یکی از سؤالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطعکارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاه های موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالی که بعضی از مقطعکارشناسی ارشد حمایت می-کنند، عده ای با توجه به عملکرد خوب فارغ التحصیلان کارشناسی شهرسازی، ضرورت انتخابرشته شهرسازی از 18 - 19 سالگی ...  بیشتر