سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر

مجید زارعی؛ فائزه ترکمنها

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 27-36

چکیده
  توسعه درونی شهر (میان افزا) به زمین‌های خالی، کاربری­های منسوخ و ناسازگار و بافت فرسوده درون شهر و زیر ساخت‌ آنها، به عنوان سرمایه و فرصت‌هایی برای توسعه می‌نگرد که با رشد پیرامونی و پراکنده شهر از جریان توسعه بدور مانده‌است.  این شیوه با امکان افزایش جمعیت و کاربری­‌های مورد نیاز به منظور توازن سرانه­­های کاربری، سبب ...  بیشتر