شهرسازی
تأثیر جنسیت بر ترجیحات مکانی در انتخاب فضاهای فراغتی-تفریحی (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)

فرید عابد؛ راما قلمبر دزفولی؛ امیرحسین پورجوهری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 39-50

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.69895.12279

چکیده
  اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. جنسیت یکی از ویژگی های فردی می تواند باشد که بر نحوه گذران اوقات فراغت تاثیر گذار باشد. حال سوال اصلی در این پژوهش این است که جنسیت چه تفاوت هایی را می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت و همچنین انتخاب مکان های فراغتی ایجاد نماید. در پژوهش حاضر با بهره گیری از راهبرد ...  بیشتر

شهرسازی
تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران)

راما قلمبر دزفولی؛ نگار فرزادی مقدم

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 39-48

چکیده
  امروزه چنانچه خیابان‌ها، فعالیت‌های کافی و جاذب برای عابر پیاده نداشته باشند گام‌های بعدی برای تشویق شهروندان به پیاده‌روی در معابر با مشکل مواجه خواهد شد. در این میان افزونه تحلیل شبکه شهری نرم‌افزار ARCGIS قابلیت‌هایی برای محاسبه سنجه‌های کیفیت دسترسی روی شبکه معابر ارائه نموده که می‌تواند در ارزش‌گذاری معبر با‌‌ ‌توجه ...  بیشتر

ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهری

راما قلمبر دزفولی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 71-78

چکیده
  مدت زمان مدیدی نیست که واژگانی چون محله محوری ، توسعه پایدار و محلات پایداردر شهرسازی معاصر مطرح و به سرعت توانسته است جایگاه خاصی را برای خود و حامیان آن، چه در محافل تخصصی اکادمیک و چه در حوزه مدیریت شهری پیدا نماید. در همین راستا یکی از مسائل مهم در خصوص موضوعات مذکور چگونگی به کارگیری این مباحث در یک ساختار صحیح و کارامد از حیطه ...  بیشتر