برنامه ریزی شهری
تبیین فرآیند ادغام روستاها در شهرهای اقلیم گرم و خشک ایران

محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15715

چکیده
  گونه های متفاوتی از عرصه های روستاشهری در فرایند ادغام روستاها در شهرها شکل می گیرند. درک صحیح از فرایند این ادغام و تبیین مراحل آن می تواند از جمله مسائل جامعه باشد. در این پژوهش، فرایند ادغام روستاها در اقلیم گرم و خشک، مبتنی بر سه مرحله آغاز ادغام، میزان‌ادغام و آثار ادغام تبیین در نمونه شهرهای یزد،کرمان وکاشان تحلیل و تدقیق شدند. ...  بیشتر

توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15049

چکیده
  خسارات بسیار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در کلان‌شهرها ضرورت ارزیابی و ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه را نشان‌ می‌دهد. کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، نیز از این امر مستثنا نیست. لذا در مقاله حاضر، مجموعه‌ای از شاخص‌های تاب‌آوری از سه مدل ۱BRIC، ۲CRI و ۳CDRI، شناسایی‌شده و جهت ارائه شاخص ترکیبی چندبعدی تاب‌آوری کلان‌شهر ...  بیشتر

تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی

محمدمهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 5-15

چکیده
  توسعه شهر یزد در گذشته در تعامل با اقلیم بوده است، اما الگوی گسترش آن طی دوران معاصر به رشدی پراکنده تبدیل شده است که گونه­ های متفاوتی از فرم شهری در نواحی مختلف شهر را ایجاد نموده است. هدف مقاله، تحقیق در مورد ارتباط متغیر تراکم ساختمانی با سایر متغیرهای تعریف شده است تا بر این اساس، روند پراکنده­رویی و توسعه ناپایدار شهر یزد را ...  بیشتر