معماری
آنالیز حساسیت ویژگی‏های ساختاری برعملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبه‌ای با ‌تهویه طبیعی در ‌اقلیم گرم و خشک ایران (شهر تهران)

فریال سادات سیادتی؛ ریما فیاض؛ نیلوفر نیکقدم

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.63836.12114

چکیده
  نمای دوپوسته یک عنصر معماری جذاب از نظر بصری است. فرایندهای فیزیکی در نمای دوپوسته پویا و در برهم‌کنش مداوم با یکدیگر هستند و به ویژگی‌های هندسی و حرارتی عناصر مختلف نما بستگی دارند. متغیرهای مستقل موثر در عملکرد حرارتی نمای دوپوسته جعبه‌ای باتهویه طبیعی، شامل عمق حفره، سطح مقطع دریچه­ها، جنس، موقعیت و زاویه سایه‌بان و جنس شیشه‌ها ...  بیشتر

معماری
بررسی و تحلیل پارامتریک عملکرد گرمایشی گلخانه خورشیدی در اقلیم سرد (نمونه موردی: شهر سنندج)

پریسا عبدخالقی؛ ژاله صابرنژاد؛ ریما فیاض

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.53545.11782

چکیده
  در این مقاله اثرات پارامترهای مختلف گلخانه خورشیدی بر میزان دریافت انرژی و کاهش هدر رفت انرژی ارائه شده است. لذا این دو متغیر وابسته تحت تاثیر پنج متغیر مستقل در 153 حالت مختلف و بهینه ترین حالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در 16758 حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. انرژی مورد نظر با استفاده از مدلسازی پارامتریک در نرم افزار گرس‌هاپر، مشاهده ...  بیشتر

محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 59-72

چکیده
  امروزه بحث توسعه همه جانبه همگام با توجه و توسعه مقوله محیط زیست مطرح می­باشد. به عنوان یکی از ملزومات توسعه  محدوده آسایش حرارتی را می­بایست برای هر منطقه تعیین کرد. در این مقاله محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارگیری بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و نقش تعیین­کننده حیاط ...  بیشتر