نمادگرایی در تاج محل

حسین سلطان زاده

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 37-48

چکیده
  تاج محل یکی از مشهورترین آرامگاه‌های موجود در جهان اسلام است که در دوره معاصر از مقصدهای مهم گردشگری نیز به شمار می‌آید. تاج‌محل نمادین‌ترین آرامگاه باقی‌مانده در جهان اسلام از جنبه طراحی معماری است که برخی از جنبه‌ها و مفاهیم و نمادپردازی‌های مربوط به طراحی آن هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، زیرا این مجموعه ...  بیشتر