تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران

ابوالفضل مشکینی؛ فریاد پرهیز؛ حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی؛ اکرم تفکری

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
  راهبرد رشد هوشمند از جدیدترین و مهمترین انگاره­های شهرسازی پایدار بوده و از مهم‌ترین استراتژی­ها در پراکندگی شهری به حساب می­آید. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و بهره­گیری از مدل تاپسیس و ضریب پراکندگی ضمن تبیین مفهوم، اصول، روش­ها و مزایای رشد هوشمند در منطقه 19 شهرداری تهران با استفاده از 7 معیار و 72 به بررسی شاخص­های ...  بیشتر