هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران

مهناز محمودی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 25-34

چکیده
  یکی از اجزای بناهای بومی ایران در اقلیم گرم بادگیر است که بعنوان یک سیستم سرمایشی ایستا، تهویه مطبوع را با استفاده از انرژی تجدید پذیر باد فراهم می آورده است. بادگیر از شاهکارهای معماری ایران محسوب می شود که قدمت و پیشینه استفاده از آن در ایران به علت قرار­گیری آن در مرتفع ترین بخش بنا یا به عبارتی اولین قسمتی که در معرض تخریب قرار ...  بیشتر