شهرسازی
مدل مفهومی ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ مراکز شهری ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌ونقل

منصوره فولادی؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.40643.11371

چکیده
  به‌دنبال رشد روزافزون اتومبیل‌ها، فضاهای عمومی مراکزشهری بیش‌ازپیش از دسترس مردم خارج ‌شده و ارتباط مردم را با این فضاها تنها محدود به انجام فعالیت‌های ضروری کرده‌است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی مدل مفهومی تأثیر ﺳﯿﺎﺳﺖ‌های مدیریت تقاضای ﺣﻤﻞ‌و‌ﻧﻘﻞ بر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ مراکز شهری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ...  بیشتر

طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 75-84

چکیده
  توجه به موضوع آموزش طراحی معماری می‌باید همواره در اولویت کاری برنامه ریزان نظام آموزش معماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، طراحی و آزمون مدل تجویزی استمرار خلاقیت در طراحی معماری بوده است.مدل تجویزی بر پایه دلالت‌های تحلیلی ساختاری از مدل‌های عینی موجود به دست آمد. جهت آزمون مدل از روش نیمه ­تجربی استفاده شد. از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر