تحلیلی از روند رشد طبقه متوسط جدید و تغییرات شهرنشینی در ایران

مهرداد نوابخش؛ قربانعلی آقا احمدی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل داده اند ،که 443 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر با تکیه بر منطق فازی انجام ...  بیشتر

رویکردی نوین به نمودهای جهانی شدن در کلان شهرهای کشورهای جنوب

مهرداد نوابخش؛ رسول ملکی نظام آباد؛ محمد تقی معصومی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 99-110

چکیده
  هزاران سال است که شهرها کانون فرهنگ1، اندیشه ، تعامل اجتماعی2 انسان­ها و جایگاه بالندگی شهرنشینی هستتند. گر چه از هنگام پیدایش انسان در کره زمین، اکثریت افراد در آبادی­ها، دهکده­ها، شهرک­ها و بافت­های جمعی می­زیسته­اند اما با فرا رسیدن قرن بیست و یک و به ویژه دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی زمان وقوع    دو رخداد مهم ...  بیشتر