معماری
تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های شناختی یادگیرندگان

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16357

چکیده
  بخشی از خطاهای آموزش طراحی معماری ناشی از نادیده‌گرفتن قابلیت‌های دانشجو و انجام برنامه‌های آموزشی هماهنگ است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل فرایند طراحی و مدل آموزش دروس طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های فردی است. از طریق نظریه زمینه‌ای و با استفاده از یک پرسش‌نامه چند‌وجهی در میان مدرسان جوان دروس طراحی معماری، با کدگذاری باز ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین

ایمان رئیسی؛ الهه السادات حسینی

دوره 9، شماره 21 ، خرداد 1394، ، صفحه 29-40

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه‌ی دو نیاز انسان در حوزه‌ی روانشناسی محیط با عنوان خلوت و تعامل می­پردازد که با مفاهیمی چون تراکم و ازدحام مرتبط است. هدف اصلی، بررسی تأثیر تأمین خلوت بر تعاملات انسان‌ها در ساختمان­های مسکونی قزوین می­باشد. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی در ترکیب با روش تحقیق پیمایشی استفاده شده‌است. فرضیه‌ی پژوهش ...  بیشتر