معماری
تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت محیط مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه وحدت بتن شهر صدرا)

سودابه محمدزاده؛ علیرضا عینی فر؛ حمید ماجدی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.17042

چکیده
  کیفیت محیط­های مسکونی ماهیتی چند بعدی دارد. هدف این مقاله شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت محیط و ایجاد الگویی جهت سنجش کیفیت در مجتمع­های مسکونی برای شکل­گیری مطلوب محیط­های مسکونی است. برای رسیدن به این هدف، پرسش اساسی این است که چه عواملی بر ارتقاء کیفیت محیط  مسکونی تأثیرگذار است؛ و چگونه این عوامل سنجش کیفیت فضا ...  بیشتر

نقش فضای مرزی – پیوندی، در فرایند آفرینش معنا (ارزیابی توان معنا آفرینی فضا به کمک رویکرد نشانه شناسی)

شروین میرشاهزاده؛ غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 5-16

چکیده
  توجه به تجلیات زیبایی در معماری مبتنی بر فرهنگ بومی از آنجا مایه دقت نظر است که می تواند راز توانمندی مظاهر معماری گذشته را در برانگیختن مخاطب و نیل به تجربه زیبایی شناختی آشکار نماید. به عبارتی نحوه بروز زیبایی در معماری ایرانی واجد ویژگیهایی به لحاظ زیبایی شناختی است که موجبات انبساط خاطر مخاطب را فراهم می نماید. لذا بازشناسی ویژگیهای ...  بیشتر