تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 31-40

چکیده
  نمای شهری محملی است که شهر از طریق آن متجلی می شود. مطالعه شهرهای تاریخی حکایت از وجود هماهنگی بینبافت کالبدی و اجتماعی هماهنگی و همچنین توجه به خط آسمان و جزئیات نما دارد. اما سرعت بالای تغییرات جامعهامروز مانع شکل گیری هارمونی بین بافت کالبدی و متن اجتماعی است. این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای- اسنادی،به بررسی عوامل مختلف بر شکل ...  بیشتر

ارائه راهکارهای جلب مشـارکت ساکنان مناطق اسکان غیر رسمی (در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری)

برهان عبدی؛ علی سلطانی؛ محمدرضا بذرگر؛ جبار امجدی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 71-82

چکیده
         در پژوهش­های مرتبط با برنامه­ریزی و طراحی شهری و همچنین طرح­های ساماندهی مناطق غیر رسمی، سخن از مشارکت بسیار بکار رفته، با این وجود راه­های موثر بر ایجاد انگیزه مشارکت در فرآیند تهیه و اجرای طرح­ها هنوز تا حدودی مبهم و ناکافی است. نتیجه آنکه اغلب در کشورهای در حال توسعه، علیرغم مباحث بسیار گسترده در این عرصه؛ ...  بیشتر