راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان)

محمد امین اسلامی؛ احمد نوذری فردوسیه؛ منصوره طاهباز

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-46

چکیده
  فضاهای باز و معابر عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد، از این رو ایجاد آسایش گرمایی در این فضاهابه ویژه در اقلیم های گرمسیری حایز اهمیت است. در این پژوهش فضاهای باز و پیاده راه های دانشگاه کاشان به عنوان نمونهموردی در اوج گرمای تابستان و سرمای زمستان با هدف ارزیابی شرایط گرمایی آن و شناسایی مؤلفه های مؤثر در ایجاد خرداقلیم ...  بیشتر

روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری

محمد مهدی غیائی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ منصوره طاهباز؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 45-55

چکیده
  درپى هشدارهاى ناشى از بحران انرژى، متخصصین حیطه هاى مرتبط با معمارى نیز باید رویکرد انرژی-کارائی را در تمامی مراحل فرآیند طراحی و ساخت مد نظر قرار دهند. از مهمترین ابزارهاى مؤثر در این زمینه، شبیه سازی رایانه ای مصرف انرژی است. تحقیقات در مورد قابلیت ابزارهای شبیه سازی موجود، غالباً کلى بوده و بندرت پژوهش هایی در زمینه قابلیت ...  بیشتر