تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی

ایمان رئیسی؛ سیدعبدالهادی دانشپور

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 39-46

چکیده
  موضوع پژوهش، تبیین تاثیر نقد بر ادبیات معماری معاصر ایران است. پژوهش با سئوال "تاثیر نقد در ادبیات معماری معاصر ایران چیست؟" آغاز گردید. فرضیه ی پژوهش عبارت است از " نقد تاثیر کمی در ادبیات معماری معاصر ایران داشته است". پژوهش با رویکرد تفسیری، به­صورت بنیادی، با استدلال استنتاجی مبتنی بر اجرای تجربی، با محوریت نظریه­ پیش از پژوهش، ...  بیشتر