تبیین مؤلفه‌های امر نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی)*

سمیه نورائی؛ هیرو فرکیش؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ محمد تاجی؛ حسین مرادی نسب

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15155

چکیده
  تغییرات ناهمگون در عرصه معماری امروز ایران، بیشتر از آن‌که ناشی از ذائقه‌ای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنی‌ بر اقتضائات مهندسی باشد، متغیری وابسته به عناصر فرهنگی و جامعه‌شناختی است. از عوامل تأثیرگذارِ فرهنگی ­اجتماعی بر کالبد معماری، متغیر «امر نمایشی» است. ازاین‌روی فهم نسبت امر نمایشی با معماری، بخشی از فهم نسبت مطالعات ...  بیشتر

معماری
بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 19-28

چکیده
  باور و اعتقاد چه در شکل­دهی به زندگی و چه نقشی که در جنبه معنوی زندگی انسان­ها ایفا می­کند عاملی اساسی در صورت­بخشی به معماری به شمار می­رود. بدین ترتیب معماری مکان کالبدی اندیشه و باور اعتقادی انسان متعلق به آن می­گردد. در دوره صفویه که امتزاج تفکر شیعی با اندیشه عرفانی به همراه اندیشه فلسفی است مکتب اصفهان را به‌وجود می­آورد ...  بیشتر