معماری
ارائه مدل مفهومی با تأکید بر مؤلفه‌های اثربخش در هویت نماهای شهری بر اساس روش فراترکیب

اسماء برزگر؛ مجتبی نوراللهی؛ محمدباقر آرایش

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.68523.12242

چکیده
  نما در فرهنگ معماری معاصر ایران جایگاه مشخصی ندارد و تابع نظرات اعمال‌شده از سوی کارفرما، طراح و شهرداری در تغییر است. همچنین باوجود خلاءهای پژوهشی مشهود درزمینه بیان مؤلفه‌ها، عوامل، ابعاد و معیارهای هویت نماهای شهری و مفاهیم مرتبط با آن، موجب شده است تا هدف این پژوهش در راستای تبیین چارچوب برای بیان مؤلفه‌های اثربخش بر هویت نماهای ...  بیشتر