تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر

یعقوب پیوسته گر؛ علی‌اکبر حیدری؛ مریم کیایی؛ مهدخت کیایی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  دستیابی به راه­کارهای مسیریابی بهینه ازجمله عواملی است که موجب شناخت فضا­ در محیط می­شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فرایند مسیریابی در فضاهای داخلی گالری­ها و همچنین تبیین اصول شناخت فضایی و مؤلفه­های موردنیاز به‌منظور تسهیل مسیریابی در این­گونه فضاها است. در این راستا، از تکنیک نحو­فضا بهره گرفته شد. بر این اساس ...  بیشتر