رویکردی تحلیلی به لکه های ناهمگون در بـافـت شهر تهـران

آرش بغدادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 51-61

چکیده
                موضوع بحث این مقاله، معضلات ناشی از قرارگیری دو بافت نامتجانس در کنار یکدیگر است، چرا که یکی از مشکلات کلانشهر تهران که متأسفانه چندان صحبتی از آن به میان نیامده است، هم جواری نادرست  لکه های ناهمگون شهری است. لذا تلاش گردیده شیزوفرنی موجود در چهره شهر تهران که خود ناشی از معضلات اقتصادی ...  بیشتر