مکان‌یابی پارک‌های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله‌ایِ تحلیل سلسله مراتبی- شبکه‌ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز)

علیرضا پاک فطرت؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 5-16

چکیده
  فضاهای سبز به عنوان جزئی از نظام عملکردی، واجد ارزش­های اجتماعی و اکولوژیکی برای بافت مرکزی شهرها می­باشند و مکان‌یابی صحیح آنها برای برخورداری از یک مرکز شهری سرزنده اهمیت بسیاری دارد. امروزه قابلیت روش­های مختلف تصمیم­گیری چندمعیاره از جمله فرایندهای تحلیل شبکه­ای و سلسله­مراتبی در حوزه مکان‌یابی به اثبات رسیده است. ...  بیشتر