معماری
بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14224

چکیده
  عملکرد مطلوب فضا، موضوعی است که تحت تأثیر شرایط مختلفی شکل می­گیرد. در همین ارتباط الگوهای رفتاری و نظام­های فعالیتی جاری در یک فضا ازجمله مواردی هستند که بر کیفیت عملکردی آن تأثیر زیادی دارند و این موارد نیز تا حد زیای تابع شرایط و هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه هستند. بر همین اساس می­توان به ارتباط میان ارزش­های فرهنگی و کیفیت ...  بیشتر

تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر

یعقوب پیوسته گر؛ علی‌اکبر حیدری؛ مریم کیایی؛ مهدخت کیایی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  دستیابی به راه­کارهای مسیریابی بهینه ازجمله عواملی است که موجب شناخت فضا­ در محیط می­شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فرایند مسیریابی در فضاهای داخلی گالری­ها و همچنین تبیین اصول شناخت فضایی و مؤلفه­های موردنیاز به‌منظور تسهیل مسیریابی در این­گونه فضاها است. در این راستا، از تکنیک نحو­فضا بهره گرفته شد. بر این اساس ...  بیشتر