شهرسازی
ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16746

چکیده
  ورود و گسترش مبانی دانش‌ شهرسازی در این دوران از خارج ایران و به کار بستن آن بدون ملاحظات، منجر به آشفتگی شهرهای معاصر ایران شده است. این موضوع انگیزه شده تا تلاش‌هایی برای بومی‌سازی دانش شهرسازی و معماری و به‌ویژه مبانی این دانش آغاز شود. برخی از این تلاش‌ها با رجوع به متون ارزشمند ایرانی و با برگرفتن بخش‌هایی از آن‌ها، وجهه‌ی ...  بیشتر