رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با نگاه به معماری مسکن ایرانی- کاشان)

محمد نقی زاده؛ لیلا زارع؛ شراره حریری

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 49-60

چکیده
  مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایرانی نشان می‏دهد که همواره طبیعت نقش بسزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و بخصوص مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محیط طبیعی و معماری به صورتی بوده که هم انسان در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده و هم معماری (بخصوص مسکن) در بستر طبیعت شکل می‏گرفته است. ولی در حال حاضر، رویکردهای ...  بیشتر