معماری
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حس مکان ماندگار در اذهان عمومی

وریا اساسی؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.18091.10653

چکیده
  بررسی عوامل مؤثر بر جاودانگی و مقبولیت یک اثر معماری در میان عموم از آن جهت لازم و ضروری است که امروزه بحران در زیستگاه‌های بشری ناشی از عدم توجه کافی به مقوله مکان و کیفیات آن در خلق فضاهای معماری و شهری قابل‌تأمل است. شرط لازم برای ماندگاری مکان در اذهان، برخورداری آن مکان از حس تعلق اکثریت مخاطبان است؛ لذا معنای مکان و عوامل تشکیل‌دهنده ...  بیشتر