توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده

حمید ماجدی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 87-94

چکیده
  بافت­های تاریخی امروز، بخشی از بافت شهرهای کشور به یادگار مانده از یک یا دو قرن گذشته و حتی نیمه اول قرن حاضر می­باشند که اکثر آن­ها علی رغم واجد ارزش بودن از نظر تاریخی - فرهنگی به فرسودگی  گرائیده­اند. ولیکن همواره ضرورت حفظ، احترام و بازآفرینی ارزش­ها در این گونه بافت­ها مورد توجه معماران، برنامه­ریزان و طراحان شهری ...  بیشتر