تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام

حمیدرضا صارمی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 107-118

چکیده
    تحولات و رشد علم و فن­آوری با همه‌ی تغییرات مثبتی که بوجود آورده است، به امنیت شهرها کمکی نکرده است. گزارش سازمان­های معتبر جهانی نشانگر رشد فزاینده، خشونت، تبهکاری، بزهکاری جوانان،  حاشیه­نشینی و توسعه فقر علیه ایمنی و امنیت شهرهاست. به اعتقاد اندیشمندان نیاز به امنیت در میان سایر نیازها از اهمیت بالاتری برخوردار است. ...  بیشتر