تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران)

مهندس علیرضا کریم‌پور؛ داراب دیبا؛ ایرج اعتصام

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  مصرف بالای انرژی، یکی از دغدغه­های مهم جهانی در دهه­های گذشته بوده است. ازآنجا که یکی از محورهای نیل به توسعه پایدار، بهینه­سازی مصرف انرژی می­باشد، ارائه راهکارهایی دراین زمینه، به ویژه در بخش ساختمان و مسکن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. درحال حاضر استفاده از آفتاب‌گیرها یک روش متداول برای بهینه­سازی مصرف انرژی ساختمان ...  بیشتر