معماری
نشانه‌شناسی کهن‌الگوها در مناره‌ها و میل‌های راهنما

نازنین بهرامی سامانی؛ یحیی اسلامی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17425

چکیده
  از دیرباز نمادها و نشانه­هایی در بناهای کشور ایران نقش بسته و در آثار معمارانش در نسل­های بعد نمودار گشته است. این موضوع ذهن بشر امروز را به روزگاران کهن معطوف می­دارد. امروزه ردپای بسیاری از علوم در معماری مشهود است. یکی از این علوم، نشانه­شناسی است که نوعى دانش در جهت درک پدیده­هاى جهان است. در این تحقیق، نشانه­شناسی کهن‌الگوها ...  بیشتر