بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک

زهرا سخندان سرخابی؛ فرشاد نصرالهی؛ عباس غفاری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 63-70

چکیده
  در مقاله حاضر هندسه‌های بهینه که با جذب نوسان‌های صوتی حاصل از انعکاس، حداکثر میزان گرما را تولید می‌کنند، شناسایی شده اند، تا با به حداقل رسیدن میزان نوفه، از تغییرات دمایی حاصل در جهت گرمایش و سرمایش فضا بهره گیری شود. پژوهش حاضر به روش تجربی و شبیه‌سازی، با نرم‌افزار COMSOL5.2 انجام‌شده‌است. با پخش صوت با فرکانس 8000 هرتز در فضا، تغییرات ...  بیشتر