معماری
مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران(مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران)

صدف سرمدی؛ آزاده شاهچراغی؛ لیلا کریمی فرد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15022

چکیده
  شناخت و تجربه انسان از حضور در منظر از طریق دریافت­های حسی متعدد مانند، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لمسی و حواس وابسته به ذهن صورت می­گیرد. تنوع تجربیات حسی کیفیتی را ایجاد می­نماید که «غنای حسی» نامیده می­شود. این پژوهش سعی در متناسب ساختن رابطه محیط کالبدی پارک­های معاصر با نیاز و رفتار کاربران و افزایش غنای حسی ...  بیشتر