معماری
مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏‌د‏هی مدرسۀاجتماعی (مطالعه موردی: دبستان ام‌‏البنین در محله ملاصدرای اصفهان)

لیلا افروزه؛ محمدرضا ثقفی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 5-16

چکیده
  یکی از علل نارضایتی اغلب کاربران از معماری مدرسه، اختلاف‏نظر بین کاربران مدرسه و برنامه‏ریزان است؛ بنابراین ضروری است که برنامه‏دهی مدرسه با مشارکت اعضایی حاصل شود که متعلق به همسایگی مدرسه‏اند. هدفِ این تحقیق دستیابی به برنامه‏دهی مشارکتی مدرسه‏ اجتماعی و نمایش فرایند مشارکت کاربر می‏باشد؛ در این راستا از نظرات کاربران ...  بیشتر