معماری
بررسی الگوی شکلی- هندسی مجموعه نقش جهان اصفهان به واسطه ساختار حرکتی اقشار مردم از منظر مکتب شکل‌گرایی

هیراد حسینیان؛ جمال الدین سهیلی؛ فریبا البرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.71878.12321

چکیده
  الگوی شکلی-هندسی ترکیب اشکال در مفهوم هندسه‌پنهان را معنا بخشیده که نیاز اقشار بهواسطه حرکت در میدان نقش‌جهان منجربه شناسایی آن میشود. چنانچه از منظر مکتب شکلگرایی، عناصر اولیه بصری دوراند تا شناسایی اشکال‌پایه بصری کریر و نیز ابزار نقطه تا حجم هردگ را احصا مینماید. شناسایی این ابزار منجربه دسته‌بندی و کدگذاری ساختار شکلی-حرکتی ...  بیشتر

طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 75-84

چکیده
  توجه به موضوع آموزش طراحی معماری می‌باید همواره در اولویت کاری برنامه ریزان نظام آموزش معماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، طراحی و آزمون مدل تجویزی استمرار خلاقیت در طراحی معماری بوده است.مدل تجویزی بر پایه دلالت‌های تحلیلی ساختاری از مدل‌های عینی موجود به دست آمد. جهت آزمون مدل از روش نیمه ­تجربی استفاده شد. از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر