جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 15-27

چکیده
  جهانی‌سازی فرایندی پیچیده و چند ­­وجهی است که فشردگی فزایندة زمان و مکان و سرعت بخشیِ تعاملات بین‌فرهنگی را سبب شده، همسانی و همگونی را تداعی می‌کند. منطقه‌گرایی دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که بر حفظ ویژگی‌های خاص مکان و برجسته نمودن تفاوتها، تأکید دارد. مقاله می­کوشد تا از رهگذر مطالعه و تدقیق دو فرآیند جهانی‌سازی و رویکردهای ...  بیشتر