بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان ‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست‌مدرن)

محمدرضا رنج آزمای آذری؛ مجتبی انصاری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15272

چکیده
  تزئین، در درک مخاطب از مقیاس (ابعاد) بنا، عملکرد آن و راستای انتقال نیروها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که مقدار تزئین به‌کاررفته، محل قرارگیری و ارتباط با اجزاء بنا، آن را به عنصری تأثیرگذار در تاریخ معماری تبدیل کرده است. این موضوع که آیا تزئین می‎تواند در درک مخاطب نسبت به فهم عوامل فوق تأثیرگذار باشد، جای پرسش است. روش پژوهش ...  بیشتر