توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15049

چکیده
  خسارات بسیار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در کلان‌شهرها ضرورت ارزیابی و ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه را نشان‌ می‌دهد. کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، نیز از این امر مستثنا نیست. لذا در مقاله حاضر، مجموعه‌ای از شاخص‌های تاب‌آوری از سه مدل ۱BRIC، ۲CRI و ۳CDRI، شناسایی‌شده و جهت ارائه شاخص ترکیبی چندبعدی تاب‌آوری کلان‌شهر ...  بیشتر