برنامه ریزی شهری
تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین)

اسفندیار زبردست؛ حسین قانونی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.14215

چکیده
  یکی از ابعاد مهم مخاطرات طبیعی، آسیب‌پذیری اجتماعی است. همچنین افزایش جمعیت شهرها باعث ظهور اثرات مختلفی همچون پراکنده‌رویی شهری شده است. در پژوهش حاضر پس از مرور متون نظری، شاخص‌های منتخب برای سنجش پراکنده‌رویی و آسیب‌پذیری اجتماعی انتخاب و با کمک آمار سرشماری و GIS، داده‌های شهر قزوین استخراج گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی ...  بیشتر

طراحی شهری
بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14704

چکیده
  پراکنده­رویی پدیده­ای است که تأثیراتی بر کیفیت زندگی دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در شهر خرمدره می‌پردازد. برای انجام پژوهش از روش­های قیاسی، اسنادی و نرم­افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده­ها از آزمون‌های من‌ویتنی، t و تحلیل عاملی استفاده‌شده است. محله­های شهر خرمدره ...  بیشتر

تحلیل تعادل منطقه‌ای بر مبنای شاخص‌های ترکیبی نظریه مرکز-پیرامون و گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

زینب میرسندسی؛ بهناز امین زاده

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16290

چکیده
  یکی از مسائل مهم منطقه‌ای، عدم ‌توجه به توان‌های درونی منطقه و درنتیجه وابستگی آن‌ها به مناطق هم‌جوار است، درحالی‌که خود دارای توان و ظرفیت‌های محیطی برای فعالیت‌هایی مانند گردشگری می‌باشند. گردشگری پایدار ابزاری قوی برای توسعه مناطق و تعادل‌بخشی آن‌ها محسوب ‌می‌شود. هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از پتانسیل‌های گردشگری ...  بیشتر

توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15049

چکیده
  خسارات بسیار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در کلان‌شهرها ضرورت ارزیابی و ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه را نشان‌ می‌دهد. کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، نیز از این امر مستثنا نیست. لذا در مقاله حاضر، مجموعه‌ای از شاخص‌های تاب‌آوری از سه مدل ۱BRIC، ۲CRI و ۳CDRI، شناسایی‌شده و جهت ارائه شاخص ترکیبی چندبعدی تاب‌آوری کلان‌شهر ...  بیشتر

ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان)

محسن فیضی؛ سیدباقر حسینی؛ وحید مجیدی؛ جواد احمدی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 39-51

چکیده
  شناسایی، ارزیابی و اولویت‌دهی به معیارهای مؤثر در یک فضای معماری می‌تواند به تصمیم طراحان برای ارتقاء ارکان کیفی فضا مؤثر باشد.کتابخانه‌های عمومی به مثابۀ فضای معماری، به منظور ارتقاء دانش عمومی جامعه در جذب حداکثری مردم نقش مؤثری ایفا می‌کنند. پرسش این پژوهش، یافتن معیارهایی است که بتواندکیفیت فضای معماری کتابخانۀ مطلوب را ارتقاء ...  بیشتر