معماری
بررسی مفاهیم نهفته در معماری بدنه‌های تاریخی در ساخت بنا‌‌های میان‌افزا در بافت تاریخی کلان‌شهرای ایران (مطالعه موردی: شهرهای تهران، اصفهان و شیراز)

پیمان بهرامی فر؛ وحید قبادیان؛ مهناز محمودی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.18452

چکیده
  ساخت‌وسازهای جدید در بافت تاریخی قبل از آنکه صرفاً یک بنای معماری باشد، به‌عنوان بخشی از شهر معرفی می‌شوند که باید برای حفظ انسجام و تداوم با بخش‌های تاریخی پیرامون از قواعد و ضوابط خاصی پیروی کند. هدف پژوهش بررسی چارچوب طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی و نحوه ساخت‌وساز آن می‌باشد؛ بنابراین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

معماری
سنجش میزان تأثیرگذاری معیارهای معماری میا ن افزا در طراحی فضاهای فرهنگی

صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15623

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل ارتقاء کیفی طراحی فضاهای فرهنگی با استفاده از شاخصه های معماری میان افزا برایدست یابی به راهکارهای طراحی است. بر اساس شاخصه های مؤثر در شک لگیری به متغیرهای تحقیق با روش توصیفی-تحلیلیداده های حاضر به مدل سازی مفهومی حاصل از واکاوی در متغیرهای اصلی پژوهش م یپردازد. تحلیل و سنجش نمونه هایموردی در حیطه پژوهش ...  بیشتر

طراحی شهری
بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14216

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است که با ایجاد در نظام مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک اقتصادی خلاق، به‌اندازه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها با برداشت‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان)

زینب السادات میرحسینی؛ حیدر جهان بخش

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 89-104

چکیده
  ارتقاء امنیت محیطی بافت‌های تاریخی که رو به متروکه شدن هستند، به‌واسطه مؤلفه‌های کالبدی می‌تواند علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان از حضور در محیطی امن، موجب جذب گردشگران شود. بر این اساس با بازآفرینی مناسب با هدف بهره وری حداکثر و افزایش امنیت، زمینه فعالیت بهینه افراد را فراهم نمود. در این پژوهش، بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های کالبدی ...  بیشتر

هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس)

محمّد نقی‌زاده

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 19-34

چکیده
  همة پدیده­های عالَم محکوم به تحوّل و حرکت هستند. در یک روال منطقی، همة این دگرگونی ها بایستی به سمت کمال باشند. شهرها نیز به عنوان ظرف فعّالیت‌ها و جامع آثار انسان از این قاعده مستثنی نیستند. این سیر به کمال (در شهر) چگونه باید باشد؟ چه کسانی در تعریف و هدایت استکمال شهر ایفای نقش می‌کنند؟ تعریف یا الگوی کمال و ویژگی‌های آن برای شهر ...  بیشتر

توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده

حمید ماجدی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 87-94

چکیده
  بافت­های تاریخی امروز، بخشی از بافت شهرهای کشور به یادگار مانده از یک یا دو قرن گذشته و حتی نیمه اول قرن حاضر می­باشند که اکثر آن­ها علی رغم واجد ارزش بودن از نظر تاریخی - فرهنگی به فرسودگی  گرائیده­اند. ولیکن همواره ضرورت حفظ، احترام و بازآفرینی ارزش­ها در این گونه بافت­ها مورد توجه معماران، برنامه­ریزان و طراحان شهری ...  بیشتر