برنامه ریزی شهری
تبیین رابطه شهر و سلامت روان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدرآباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.66321.12195

چکیده
  تبیین رابطه شهر و سلامت روان از الزامات برنامه ریزی و طراحی شهری بوده و برای ارتقا کیفیت زندگی شهرها ضروری است. به همین منظور این پژوهش با هدف تشریح این رابطه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و از مطالعات کتابخانهای و تحلیل محتوا بهره میگیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهر هم تأثیرات مستقیمی بر سلامت روان دارد و هم ...  بیشتر

تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی

ایمان رئیسی؛ سیدعبدالهادی دانشپور

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 39-46

چکیده
  موضوع پژوهش، تبیین تاثیر نقد بر ادبیات معماری معاصر ایران است. پژوهش با سئوال "تاثیر نقد در ادبیات معماری معاصر ایران چیست؟" آغاز گردید. فرضیه ی پژوهش عبارت است از " نقد تاثیر کمی در ادبیات معماری معاصر ایران داشته است". پژوهش با رویکرد تفسیری، به­صورت بنیادی، با استدلال استنتاجی مبتنی بر اجرای تجربی، با محوریت نظریه­ پیش از پژوهش، ...  بیشتر