معماری
تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های شناختی یادگیرندگان

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16357

چکیده
  بخشی از خطاهای آموزش طراحی معماری ناشی از نادیده‌گرفتن قابلیت‌های دانشجو و انجام برنامه‌های آموزشی هماهنگ است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل فرایند طراحی و مدل آموزش دروس طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های فردی است. از طریق نظریه زمینه‌ای و با استفاده از یک پرسش‌نامه چند‌وجهی در میان مدرسان جوان دروس طراحی معماری، با کدگذاری باز ...  بیشتر

معماری
ارزیابی تأثیر کاربرد طراحی پژوهی بر فرایند کارگاه‌های طراحی معماری (مطالعه موردی: دانشجویان طرح یک معماری، مقطع کارشناسی ارشد)

سیما رضائی آشتیانی؛ جمال الدین مهدی نژاد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14214

چکیده
  طراحی پژوهی، رویکردی ضروری برای طراحی معماری در حال و آینده است. این مقاله به رابطه بین پژوهش و فرآیند طراحی معماری می‌پردازد. هدف از این تحقیق، استفاده از پژوهش به‌صورت کاربردی و بهینه‌سازی فرایند آموزش است. بدین منظور مدلی برای استفاده از طراحی پژوهی در کارگاه­های طراحی معماری ارائه شد. آزمون کاربست این مدل با استفاده از یک طرح ...  بیشتر

الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون

رضا نقدبیشی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حامد کامل نیا

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-84

چکیده
  در این نوشتار، چالش مورد کاوش، یافتن ساختارهایی نظری، منتج از انگاره‌های علوم رفتاری به‌منظور بهبود روش آموزشِ فرایند طراحی معماری و ساخت چارچوبی نظری – عملی به منظور تغییر در رویکردها و تقابل با عدم تحول و سکون در نظریه‌پردازی حوزۀ‌ روشِ آموزشِ معماری است. افزون‌براین، هدفِ پژوهش، تعریف و شناسایی شاخصه‌های منتج از نظریه قابلیت‌های ...  بیشتر

معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-34

چکیده
  این پژوهش به جایگاه« ایده» و «کانسپت» در معماری و چگونگی تبدیل اندیشه و خیال بر پایه متن به فضای معماری، می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق به صورت تحلیل محتوا با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای وتحلیل سه گانه پانوفسی در تمامی لایه های  هم نشین است. فرآیند حاصل از این تحقیق به این نتیجه دست یافته است که ایده، تفکر اولیه و غالب ...  بیشتر